Revista da FCCXXT

Bibliografía

A Bibliografía comprenderá un listado de todas as referencias mencionadas (e soamente as que figuran no texto), en letra 10, interliñado sinxelo, marxes xustificados e ordeadas alfabeticamente por apelido do autor. No caso de haber varios traballos do mesmo, ordearánse cronolóxicamente. Por exemplo:

De Landsheere, G. (1982). La investigación experimental en educación. París: UNESCO.
De Landsheere, G. (1986). La recherche en éducation dans le monde. París: P.U.F

En cada caso seguiránse as seguientes normas:

 • Libros completos deben figurar da seguinte maneira: apelido do autor, inicial/es do nome. Data de publicación (ano). Título. Lugar de edición: editorial. Por exemplo:
  Eldridge, K., Davidson, J., Harwood, C., van Wyk, G. (1993). Eucalypt domestication and breeding. Oxford, UK: Clarendon Press.
 • Capítulos de libros, apelido do autor, inicial/is do nome. Data de publicación (ano). Título do capítulo. En: Apelidos e iniciais do/s editores (Ed. ou Eds.). Título do libro. Lugar de edición: editorial. Páxinas do capítulo. Por exemplo:
  Balzer, I., Hoecker, B., Kapp, H., Batolomaeus, B. (2000). Occurrence and comparative physiology of melatonin in evolutionary diverse organisms. In: Vanden Driessche, T., Guisset, J-L., Petieau-de Vries, G.M. (Eds). The redox state and circadian rhythms. Dordrecht: Kluwer, pp. 95–119.
 • Artigos de revistas, apelido do autor, inicial/is do nome. Data de publicación (ano). Título. Nome abreviado da revista. Volume: páxinas inicial e final separada por un guión. Por exemplo:
  Fujiwara, T., Maisonneuve, S., Isshiki, M., Mizutani, M., Chen, L., Wong, HL., Kawasaki, T., Shimamoto, K. (2010). Sekiguchi lesion gene encodes a cytochrome P450 monooxygenase that catalyzes conversion of tryptamine to serotonin in rice. J. Biol Chem. 285: 11308-11313
 • Páxinas web, autor/es ou institución responsable do documento. Ano do documento entre parénteses. Título do documento. Data de recuperación e páxina web de orixe. Por exemplo:
  Institute of Higher Education, Shangai Jiao Tong University. (2008). Academic Ranking of World Universities. Recuperado o 10 de xaneiro de 2010 de http://www.arwu.org/.
 • Normativas/Informes, etc. Aportaránse os datos imprescindibles do organismo correspondente e da súa localización.


Normas de publicación

Plantilla REVBIGO