Revista da FCCXXT

Volume nº 2 - (2007)

REBIGO

Volume 2, 2007

© Universidade de Vigo, 2007

Edita: Decanato da Facultade de Bioloxía

Imprime: Artes Gráficas Prelo, S.L.

ISSN: 1886-6557
Dep. Leg.: VG 647-2006

Indice


Prólogo
EMILIO GIL MARTÍNPlantas carnívoras
M.A. GARCÍA SAAVEDRA, A. LÓPEZ NOGUEIRA, D. MALLO ADÁN & O. MARTÍNEZ TRONCOSO

Análise dos epítetos específicos de plantas vasculares galegas
A. AMEDO OTERO, A. BUENDÍA MONTESINOS, C. CARBALLO DE DIOS & M. FERNÁNDEZ MARTÍN

Clonación
B.I. FERNÁNDEZ GIL; I. GARCÍA MOREIRAS; J. IRISARRI CAL & G. LOUREIRO ABALDE

El microscopio desde Leeuwenhoek hasta la actualidad
B. FERNÁNDEZ GARCÍA & I. AYALA CRISTANCHO

Filogenia de hongos
O.M. FELIP ARIAS

Lixiviación microbiana
X. VÁZQUEZ CAMPOSÁlbum fotográfico
ANA VÁZQUEZ IGLESIAS