Revista da FCCXXT

Consello de redacción

Mª Luisa Castro Cerceda

Profesora Titular da Área de Botánica
Dpto. de Bioloxía Vexetal e CC. do Solo

Fuencisla Mariño Callejo

Profesora Titular da Área de Zooloxía
Dpto. de Bioloxía Animal e Ecoloxía

Pilar Molist García

Profesora Titular da Área de Bioloxía Celular
Dpto. de Bioloxía Funcional e CC. da Saúde

Jonatan Reboredo Durán

Graduado en Bioloxía

Emilio Gil Martín

Profesor Titular da Área de Bioquímica
Dpto. de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Manuel Megías Pacheco

Profesor Titular da Área de Bioloxía Celular
Dpto. de Bioloxía Funcional e CC. da Saúde

Manuel Ángel Pombal Diego

Profesor Titular da Área de Bioloxía Celular
Dpto. de Bioloxía Funcional e CC. da Saúde