Revista da FCCXXT

Colaboradores

Raúl Iglesias Blanco

Profesor Titular da Área de Parasitoloxía
Dpto. de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Jesús M. Míguez Miramontes

Profesor Titular da Área de Fisioloxía
Dpto. de Bioloxía Funcional e CC. da Saúde

Mª Jesús Iglesias Briones

Profesora Titular da Área de Zooloxía
Dpto. de Bioloxía Animal e Ecoloxía

Humberto Quesada Rodríguez

Profesor Titular da Área de Xenética
Dpto. de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Mercedes Gallardo Medina

Profesora Titular da Área de Fisioloxía Vexetal
Dpto. de Bioloxía Vexetal e CC. do Solo

Castor Muñoz Sobrino

Profesor Titular da Área de Botánica
Dpto. de Bioloxía Vexetal e CC. do Solo

Emilio Rolán Álvarez

Profesor Titular da Área de Xenética
Dpto. de Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía

Marcos A. López Patiño

Profesor Titular da Área de Fisioloxía
Dpto. de Bioloxía Funcional e CC. da Saúde